Σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα του οικοσυστήματος νανο/μικροηλεκτρονικής

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του mi-Cluster, του ελληνικού Silver-Labeled Cluster στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής και Διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο α2-innohub την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών μελών του. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σημαντικά θέματα στρατηγικής αλλά και να αποφασίσουν για τις επόμενες δράσεις του οικοσυστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης περιόδου ενώ πραγματοποιήθηκε και ανοικτή συζήτηση για τον σχεδιασμό των επόμενων στρατηγικών βημάτων του οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν και οι νέες θεματικές περιοχές στις οποίες θα εστιάσουν οι δραστηριότητες του cluster τα επόμενα χρόνια. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης για τα επικείμενα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Τέλος, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες διεθνών συνεργασιών και δικτύωσης με αντίστοιχα σημαντικά clusters της Ευρώπης μέσα από τα ευρωπαϊκά projects στα οποία συμμετέχει το mi-Cluster.

Οι εργασίες της γενικής συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με ανοικτή συζήτηση για την ενίσχυση πιθανών συνεργασιών.